Spildfortynder

Vi afhenter spildfortynder direkte fra dit værksted/din virksomhed. Vi er godkendt af Miljøstyrelsen til at indsamle spildfortynder.

Spildfortynderen afsættes senere til Fortum Danmark, det forhenværende Kommune Kemi i Nyborg hvor det videreforarbejdes – brændes af.

Mængden af spildfortynder vi har afhentet på din adresse, indberettes til Miljøstyrelsen måned for måned. Det betyder din kommune kan indhente informationer direkte ved Miljøstyrelsen.

Det betyder at I som virksomhed ikke behøver bekymre jer om hvornår og hvor meget farligt affald/spildfortynder, vi har afhentet ved jer.

Ring til os for at høre nærmere.